מועדון לקשיש, תרשיחא

מועדון לקשיש, תרשיחא

מיקוד: 
21010
טלפון: 
04-9971604
שעות פעילות המשרד: 
ימים ב'-ד'08:00-14:30ימי ה'ו' 8:00-13:00 ימים ב'-ה' 16:00-17:30
זמן מתן שרות: 
גברים; ימים ב'-ו' 08:00-13:00 נשים; בימים ב'ג'ד' 15:00-18:30 בקיץ נשים ב',ג',ד' 16:00-19:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף סמלי
משחקייה
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף סמלי
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
70
מין: 
נקבה וזכר (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)