מעטפת תכניות מטפלים בני משפחה

מעטפת תכניות מטפלים בני משפחה

מנהלת התכנית: תמר בסביץ

מטרת העל: העלאת מודעות וקידום ההכרה בבני המשפחה המטפלים כקהל יעד ייעודי של מערכות הבריאות והרוחה ע"י הפעלת מערך הדרכה, למידה וביסוס תשתית לשיתופי פעולה  בין ארגוניים ומגזריים לצורך הגברת תחושת הרווחה האישית ושיפור איכות החיים של בני המשפחה המטפלים .

קהלי היעד: אנשי מקצוע מארגונים וגופים שונים העוסקים בנושא