תכנית יד לתומך בביצוע יד שרה- הרחבה

תכנית יד לתומך בביצוע יד שרה- הרחבה

מנהלת התכנית: תמר בסביץ

מטרת העל: הטמעת שירות לבני משפחה מטפלים ביד שרה והפצתו לארגונים נוספים

קהלי היעד: בני משפחה המטפלים בזקנים

גורם מממן: יד שרה

גורם מפעיל: יד שרה

גורם ממשיך: יד שרה