תמיכה במטפל עיקרי במסגרות לטיפולי בית - מטב

תמיכה במטפל עיקרי במסגרות לטיפולי בית - מטב

מנהלת התכנית: תמר בסביץ

מטרת העל: מתן מענה ישיר לבני משפחה מטפלים ע"י קידום מדיניות, יצירת נהלי עבודה, פיתוח ידע ופרקטיקות והטמעתן בקרב כלל עובדי מטב לשם שימור ושיפור איכות החיים והרווחה האישית של בני המשפחה והזקנים ולשיפור איכות השירות של הארגון.

קהלי היעד: בני משפחה המהווים מטפלים לא פורמליים בקרוביהם הזקנים, אנשי מקצוע ומטפלות בשכר

גורם מממן: מטב

גורם מפעיל: מטב

גורם ממשיך: מטב