קהילה תומכת לזכאי גמלת סיעוד

קהילה תומכת לזכאי גמלת סיעוד

מנהלת התכנית: יהודית עופר

מטרת העל: התאמת שירותי הקהילה התומכת לזקנים זכאי גמלת סיעוד החברים בה על מנת לאפשר להם מענה אינטגרטיבי לצרכיהם המגוונים ושימוש בשעות גמלת סיעוד לצורך מימון התכנית.

קהלי היעד: חברי קהילה תומכת, זכאי גמלת סיעוד

גורם מממן: ביטוח לאומי

גורם מפעיל: עמותות למען הזקן, רשויות מקומיות

גורם ממשיך: ביטוח לאומי

גורם ממשיך: עמותות למען הזקן

גורם ממשיך: רשויות מקומיות