דמנציה

דמנציה

הצורך:

ההתמודדות עם נושא הדמנציה במדינת ישראל עדיין בתחילת הדרך, ולכן יש חסרים ברמות שונות:

 • חוסר בידע ובמודעות למחלה.
 • חוסר במנגנונים לאבחון ואיתור מוקדם של אנשים עם דמנציה.
 • חוסר במענים לשימור יכולות של אנשים עם ירידה קוגניטיבית ראשונית.
 • חוסר במענים מתאימים לבני משפחה של אנשים עם דמנציה.
 • חוסר בידע ובמיומנויות של אנשי מקצוע.

מטרה מרכזית:

שיפור ההתמודדות של אנשים עם דמנציה, בני משפחתם ואנשי המקצוע המטפלים בהם בהתמודדות עם המחלה.

כיווני פיתוח:

לאדם עם דמנציה:

 • קידום אבחון מוקדם.
 • פיתוח שירותים לאנשים עם דמנציה בשלבי המחלה השונים.

לסביבה - בני משפחה, אנשי מקצוע וציבור רחב:

 • העלאת מודעות, ידע ומידע.
 • פיתוח שירותים לבני משפחה של אנשים עם דמנציה.
 • הכשרת אנשי מקצוע.

תכניות ממשיכות:

 • אבחון וטיפול בחולי דמנציה ברפואה הראשונית.
 • ליטו"ף – טיפול פרטני והכשרה למשפחות.
 • מסגרת פעילות מותאמת לאנשים עם ירידה קוגניטיבית בדיורים מוגנים.
 • פעילות העשרה לאנשים עם ירידה קוגניטיבית במרכזי יום.
 • פעילות פנאי לאנשים עם ירידה קוגניטיבית בקהילה.

תכניות מסתיימות:

 • גן שכ"ל
 • תכניות ליצירתיות ודמנציה.

מיקוד לחומש הנוכחי 2016-2020

זיהוי, אבחון וטיפול מיטבי באנשים עם דמנציה בשירותי הבריאות

מיצוי תפקוד של אנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם בשירותי הרווחה

העלאת מודעות למחלת הדמנציה בקרב הקהל הרחב

תכניות להעלאת מודעות