מרכזי שיקום בקהילה

מרכזי שיקום בקהילה

מטרה מרכזית:

צמצום פערים של זמינו שירותי שיקום, בעיקר באזורי הפריפריה.

כיווני פיתוח:

  • הטמעת פרקטיקות שיקום ושימור תפקוד בעלות ייתכנות כלכלית במתקנים קיימים:
  • קידום אוריינטציה שיקומית בקרב פלטפורמות לאנשים עם ירידה תפקודית.
  • שירות לווייני למרכזי שיקום אזוריים בתשתיות קהילתיות, לדוגמה מתקני ספורט ופנאי.
  • מתקני כושר / שיקום מבוססי טכנולוגיה במסגרות שירות לזקנים, בשירותי בריאות.
  • שיקום מבוסס גישה פסיכו'-חינוכי במכללות (מודל מרכז שיקום לאחר אירוע מוחי ב- Cabrillo College).
  • איתור פרקטיקות חדשות (כמו ניורו-איפרא) והתאמת פרקטיקות קיימות ככלי לשיקום (כמו הליכה נורדית).

תכניות ממשיכות:

  • מרכז שיקום רמת גן
  • מרכז שיקום באר שבע

 

תכניות להעלאת מודעות