שירותי בריאות כללית, מכון לריפוי בעיסוק, תל-אביב-יפו

שירותי בריאות כללית, מכון לריפוי בעיסוק, תל-אביב-יפו

רח' אסתר המלכה 4
מיקוד: 
64398
טלפון: 
03-5270871 ,03-5270488
פקס: 
03-5270871
זמן מתן שרות: 
מרכז אביזרי עזר ב'1130-0830,ג 1730-1430 א',ד'1800-0800,ב',ה' עד 1530, ג' עד 1730

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
מכון/יחידה לריפוי בעיסוק
שיווק ציוד מיוחד
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
הערכה תפקודית
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
ריפוי בעיסוק קבוצתי
תצוגה של עזרים, תכניות וכדומה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
ארוע מוחי - C.V.A
כל מערכת השלד שריר ורקמה חיבורית
מוגבלות תפקודית
מחלות מערכת העצבים ואברי חושים
מחלות ראומטיות
עיכוב בהתפתחות כללית
פגיעות
פרקינסון
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
באמצעות רופא
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
חניה לא מתאימה
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מרפאים בעיסוק
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)