עמותת בבית, קרית חיים

עמותת בבית, קרית חיים

רחוב משה שרת 80
מיקוד: 
26240
טלפון: 
04-8428225,
פקס: 
04-8428223
שעות פעילות המשרד: 
בימי ו' בשעות 8:00-12:00 בימים א-ה בשעות 8:30-16:30
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה לפי תיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
ניתן טיפול בבית
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי השגחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
סומכות/ חונכים/ות/גרייה
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
פסיכולוגים
רופא כללי/פנימי