מרכז קהילתי לבריאות הנפש תל-אביב, ע''ש בריל, אשפוז יום מבוגרים

מרכז קהילתי לבריאות הנפש תל-אביב, ע''ש בריל, אשפוז יום מבוגרים

רח' הצבי 9, רמת הטייסים
מיקוד: 
67197
טלפון: 
03-5713471,4,5 ,03-5713111-6
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 1600-0800

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
קופת-חולים
סוג שירות: 
בריאות הנפש, יחידת יום
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכוסוציאלי
אבחון פסיכיאטרי
אשפוז קצר מועד (טיפול השהייה)
טיפול פסיכולוגי
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
ספרייה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
30
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)