מועדון לקשישים, בית מרים, ירושלים

מועדון לקשישים, בית מרים, ירושלים

בית מרים, רח' הטורים 23
מיקוד: 
94662
טלפון: 
02-5377569
שעות פעילות המשרד: 
א' - ה'
זמן מתן שרות: 
חרדיות א'-ג' 09:30-12:00, ה' 15:30-18:30, מועדון רגיל: א'-ה' 08:30-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול סוציאלי
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)