מועדון ויצו, נתניה

מועדון ויצו, נתניה

רח' מקדונלד 13
מיקוד: 
42262
טלפון: 
:09-8823192 ,09-8341763
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 8:30-12:30
זמן מתן שרות: 
בכל ימי השבוע קבוצות בוקר/אחה''צ

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ויצ''ו
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
250
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
250
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
250
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי הונגרית
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי צרפתית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים