טיפולית, שירותי סיעוד בע''מ, פתח-תקוה

טיפולית, שירותי סיעוד בע''מ, פתח-תקוה

נוה עוז, רח' האביב 4
מיקוד: 
49213
טלפון: 
03-9246464 ,1-800-266-600
פקס: 
03-9232828
שעות פעילות המשרד: 
בימי ו' בשעות 8:00-12:00 בימים א-ה בשעות 8:00-17:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת מרכז יום לקשיש
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
ניתן טיפול בבית
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים עם בעיות התנהגות חריגות
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
תשלום חודשי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
דיאטנית
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
סומכות/ חונכים/ות/גרייה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)