הסתדרות הכללית של הגימלאים, מדור טיולים והדרכה

הסתדרות הכללית של הגימלאים, מדור טיולים והדרכה

בית ההסתדרות, רח' ההסתדרות 19
מיקוד: 
49540
טלפון: 
03-9341886
פקס: 
03-9301170
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א-ה 08:00-11:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1975
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים