דיור מוגן בית ברט-רעות, ירושלים

דיור מוגן בית ברט-רעות, ירושלים

רח' דרך חברון 56
מיקוד: 
93513
טלפון: 
02-5698811
פקס: 
02-6716764
שעות פעילות המשרד: 
א'-ו' 15:00-08:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
בית כנסת
גינה/חצר
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
מרפאה
ספרייה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי נקיון הבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
92
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ועדת קבלה בשירות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חד פעמי המוחזר חלקית ותשלום חודשי
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1982
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אנגלית
דוברי גרמנית
דוברי הולנדית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)