גני עומר בע''מ, כפר מגורים למבוגרים

גני עומר בע''מ, כפר מגורים למבוגרים

דרך האגם 5, ת.ד. 976
מיקוד: 
84965
טלפון: 
08-6460767, 08-6460988
פקס: 
08-6469756
שעות פעילות המשרד: 
ו' 08:00-12:00, א-ה 8:00-13:00, ג' 17:00-19:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
בריכת שחיה
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
חדר כושר
טיולים בתשלום נוסף
טיפול רפואי
מועדון
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מעקב רפואי/מונע
מרפאה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
ספרייה
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי כביסה בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
212
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חד פעמי המקנה זכויות בטאבו
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)