בית החלמה, נופשון-ע''ש מרי ויחזקאל נתנאל, קטמון

בית החלמה, נופשון-ע''ש מרי ויחזקאל נתנאל, קטמון

רח' יוסי בן יועזר 28
מיקוד: 
93661
טלפון: 
02-6790724 ,02-6790722
שעות פעילות המשרד: 
מרכז מידע והשמה 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ליום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
נופשון, RESPITE
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
דיור זמני/נופשון (RESPITE SERVICES)
טיפול סוציאלי מחוץ לשירות
טיפול רפואי
מעקב רפואי/מונע
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים שיקומיים (סיעודי/תשוש עם פרוגנוזה שיקומית)
מספר מקומות: 
31
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
לא מתקבלים אנשים שאינם שולטים על הסוגרים/הרטבה
לא מתקבלים חולים סיעודיים
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
שאלון השירות
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
רופא כללי/פנימי