בית החלמה רפיח, חיפה

בית החלמה רפיח, חיפה

שדרות בן גוריון 28
מיקוד: 
35023
טלפון: 
08-8512217/8/9
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית חולים מחלקה פסיכו גריאטרית
בית חולים, מח' גריאטרית, שיקומית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכיאטרי
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכיאטרי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
מועדון
מרפאה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
ספרייה
פדיקור בתשלום נוסף
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
118
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הבריאות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
דיאטנית
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פסיכולוגים
פסיכיאטר
צוות לילה (שלא צוין אחרת בכ''א)
רופא כללי/פנימי
רוקח/פרמקולוג