הגיל השלישי החדש

הגיל השלישי החדש

רקע:

התחום עוסק בפיתוח תכניות לבני הגיל השלישי החדש, אוכלוסיית הזקנים העמצאיים, בנושאים הבאים:

1. מרכזים לגיל השלישי החדש

2. תעסוקה 

3. הכנה לפרישה וחינוך פיננסי

4. טכנולוגיות

5. בתים חמים

מטרות התחום:

עידוד אוכלוסייה מבוגרת לניהול וקיום חיים אקטיביים, עצמאיים, ובעלי משמעות.

עקרונות פעולה:

1. קהל יעד נרחב - מענה אוניברסאלי

2. מעורבות פעילה של המבוגרים בתכנון, אפיון והפעלת התכנית

3. שירות המחובר לסביבה העירונית הקהילתית - בניית תכנית על בסיס פלטפורמה מקומית / עירונית

צפו בסרטון שהפקנו על 'צעירי הפנסיה': 

נושאי התחום