קול קורא להגשת הצעות למחקר בתכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי

קול קורא להגשת הצעות למחקר בתכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי

 

 

 

 

 

 

בשנת 2016 השיק משרד הבריאות בשיתוף עם ג'וינט ישראל אשל את התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים.

בין מטרות התכנית:

1. פריסת שירותים– רחבה, נגישה, רב מקצועית, במערך האשפוז ובקהילה, תוך שימת דגש על רצף ושיתוף מידע בין המערכים השונים.

2. חינוך והכשרה פליאטיבית

3. מודעות ומידע לציבור– הגברת מודעות המטפלים, המטופלים והציבור הרחב לגבי קביעת העדפות הטיפול בהם, תכנון מצבי סוף חיים והזכות לקבל טיפול פליאטיבי.

4. פיתוח ידע– מחקרים, ספרות מקצועית, הכשרות, תפיסות תפקיד.

5. ערך תמיכתי במטופל ומשפחתו כולל זכויות וזכאויות.

מוזמנות הצעות מחקר שיוסיפו ידע אשר יוכלו לשמש את מערכת  הבריאות בתהליכי קבלת ההחלטות וקביעת מדיניות.

מוזמנות הצעות למחקרים בנושאים הבאים:

1. איכות הטיפול הפליאטיבי בקהילה, במערכת האשפוז ובמוסדות סיעודיים

2. טיפול פליאטיבי בחולים במחלות כרוניות קשות לא אונקולוגיות.

3. קביעת העדפות טיפוליות.

4. תקשורת בין הצוות הרפואי לבין החולה ומשפחתו ותקשורת בין צוותית.

5.  חינוך והכשרה פליאטיבית לרופאים, אחיות, מקצועות הבריאות .

6.  היבטים רב תרבותיים בקרב החולים והצוות .

הערכת הצעות המחקר תעשה בתהליך של ביקורת עמיתים  ההחלטה הסופית היא בידי ועדת המחקר וועדת המכרזים של התוכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים.

מי רשאי להגיש הצעת מחקר?

1מגיש הצעת המחקר הינו החוקר האחראי. רשאים להגיש הצעות מחקר חוקרים שהם לפחות בעלי תואר שני עם תזה, העובדים במוסד מדעי מוכר בישראל.
מוסד מדעי לצורך זה הוא כל מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בית-חולים, קופת חולים, משרד ממשלתי, רשות מקומית וכיו"ב.
עדיפות תינתן לגופים בהם יש רשות מחקר או קרן מחקרים שתנהל את כספי המענק בתקציב נפרד ומבוקר.

2חוקרים מחו"ל יכולים להשתתף כחוקרים שותפים בהצעות מחקר רק כחלק מצוות מחקר ישראלי ובתנאי שהעבודה כולה תתבצע במוסד מוכר בישראל.

אופן ההגשה:

הצעות המחקר תוגשנה בשני קבצים נפרדים (רצ"ב):

1)  הצעה המחקר המלאה

2) פרטי החוקרים

לא ייקראו הצעות שיוגשו בקובץ אחד.

המועד האחרון להגשת הצעות המחקר נקבע ליום חמישי, 2 בנובמבר, 2017 בשעה 16:00.

את הצעות המחקר יש לשלוח באימייל:

1. etty.arbel@moh.gov.il

2. tty57@gmail.com

ניתן גם לפנות בשאלות לאותה כתובת

להורדת הקול קורא קובץ kolKorehPliativi.docx
להורדת הצעת המחקר קובץ RESARCH1.docx
להורדת טופס פרטים על החוקרים קובץ RESARCH2.docx
 

צילום תמונה: אדם ויינרגוד