הזמנה ליום סרטים ושיחות בבאר שבע

הזמנה ליום סרטים ושיחות בבאר שבע

יום סרטים ושיחות בנושא זקנה והזדקנות ייערך ב'משען' בבאר שבע, רחוב אלפסי 12.
ביום חמישי, 15 ביוני 2017, בין השעות 9:00-14:00

היום ייערך בלא תשלום, אך יש להירשם מראש בטופס המופיע להלן:
לצפייה בתכנית היום