מכרז להפעלת תכנית - 'הקול שלנו': אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה

מכרז להפעלת תכנית - 'הקול שלנו': אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה

ג'וינט ישראל - אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, מזמין בזאת קבלת הצעות להפעלת תכנית"הקול שלנו: אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה".

ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט – גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 29.5.2017 בשעה 14:00.
על המעטפה ירשם: "אשל: מכרז  להפעלת תכנית "הקול שלנו: אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה".

קבלת מסמכי המכרז במשרדי אשל, אצל גב' פזית חממי  בבנין הג'וינט בגבעת רם בירושלים, בין  השעות 9:00 ל- 14:00.
                                                                        טל' לבירורים: 02-6557131 או בדוא"ל PazitHa@jdc.org.

                                                                                                              לקריאת המכרז המלא