קול קורא לעיריות ולרשויות להשתתף בתכנית 'ידידי דמנציה'

קול קורא לעיריות ולרשויות להשתתף בתכנית 'ידידי דמנציה'