בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2017

בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2017

כריכה המחולקת לשני צבעים - חצי עליון אפור וחצי תחתון כחול. שם הספר זיקנה בקו העוני מופיע באמצע הכריכה
מחברים: 
עורכים: ג'ני ברודסקי, יצחק שנור, שמואל באר
הפקה: 
ג'וינט - אשל ומכון ברוקדייל
שנת הפקה: 
2018
מספר עמודים: 
392

תיאור

 

לעיון בשנתון ולשמירה במחשב בקובץ - לחצו כאן

 

השנתון עוסק במצבם הדמוגרפי, הבריאותי הכלכלי והחברתי של הקשישים בישראל ומציג את מערכת השירותים העומדת לרשותם. פרק מיוחד מוקדש לבחינת אוכלוסיית הקשישים בישראל בהשוואה בינלאומית. בנוסף מציג השנתון מגמות לאורך זמן והבדלים בין קבוצות האוכלוסייה לבין אזורים גיאוגרפיים שונים. השנתון מיועד לשרת את קובעי המדיניות, מתכנני השירותים ואת כל העוסקים בלימוד ובמחקר. הנתונים מהווים תשתית מידע הכרחית לתכנון ומספקים בסיס לדיון על הצרכים, המענים והפערים ביניהם. השנתון מופק ע"י משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה המשותף לג'וינט ישראל - אשל ולמאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל. 

 

 

 

סוג מדיה: 
תחום: 
אוכלוסיית יעד: 
סוג הספר: