בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2016

בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2016

כריכה בני 65 פלוס בישראל - שנתון סטטיסטי 2016
מחברים: 
עורכים: ג'ני ברודסקי, יצחק שנור, שמואל באר
הפקה: 
מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל
שנת הפקה: 
2017
מספר עמודים: 
390

תיאור

 

לעיון בקובץ המקוצר של השנתון ולשמירה במחשב  - לחצו כאן

לעיון בשנתון ולשמירה במחשב בקובץ  - לחצו כאן

 

השנתון עוסק במצבם הדמוגרפי של קשישים, במצבם הבריאותי, בשירותי הבריאות שהם צורכים ובמצבם הכלכלי והחברתי. בנוסף הוא מציג את מערכת השירותים העומדת לרשותם.

פרק מיוחש מוקדש לבחינת אוכלוסיית הקשישים בישראל בהשוואה בינלאומית. בעת הצגת הנתונים עומדים על המגמות לאורך זמן, ובמידת האפשר על הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה ובין .אזורים גיאוגרפיים שונים
הפקת השנתון התאפשרה הודות לשיתוף פעולה הדוק עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם המשרדים והארגונים העוסקים בטיפול בקשיש.
השנתון מיועד לשרת את קובעי המדיניות, את מתכנני השירותים ואת כל העוסקים בלימוד ובמחקר

הנתונים מהווים תשתית מידע הכרחית לתכנון, והם מספקים בסיס לדיון על הצרכים, על המענים ועל הפערים ביניהם.

 

   השנתון מופק ע"י משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזקנה המשותף לג'וינט ישראל - אשל ולמאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל


 

 

סוג מדיה: 
תחום: 
אוכלוסיית יעד: 
סוג הספר: