מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה לקידום אוריינות דיגיטלית

מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה לקידום אוריינות דיגיטלית

אנו מודיעים על פתיחת מכרז לעריכת מחקר מלווה למיזם הלאומי "אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" המשותף לג'וינט ישראל - אשל ולמשרד לשוויון חברתי. 

לקריאת תנאי הסף של המכרז ולמידע נוסף 

לקבלת מסמכי המכרז ניתן לפנות לגב' דידי בן שלום באמצעות פנייה בדוא"ל DidiBe@jdc.org,
ובטלפון 02-6557989.

ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 22.10.17 בשעה 11:00 - שימו לב המועד הוארך מ- 28.9.17.
                                                                        על המעטפה יירשם: "מחקר מלווה - אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים".