פרס גליקמן 2020

פרס גליקמן 2020

הזמנה להגשת מועדות לפרס גליקמן למצוינות לשנת 2020 בנושא סוף חיים וטיפול פליאטיבי

כמדי שנה, אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר (להלן: ג'וינט-אשל) מתכבדת לפרסם הנחיות להגשת מועמדות לפרס גליקמן לשנת 2020. פרס גליקמן ניתן ע"י משפחת גליקמן מסן דיאגו-קליפורניה, הפועלת שנים רבות לקידום המצוינות בטיפול בזקן במוסד ובקהילה.

בשנת 2020 יוענק הפרס לעמותה, גוף או צוות רב מקצועי (הכולל לפחות רופא, אחות ועו"ס) המפעילים תוכניות ושירותים למען אוכלוסיית החולים הזקוקים לטיפול פליאטיבי ו/או לבני משפחתם ו/או לצוותים המטפלים המתקיימים בבתי חולים, במוסדות סיעודיים ובקהילה. 

הפרס יחולק בכנס מסכם למובילי שינוי בטיפול הפליאטיבי שיתקיים בתאריך 12-13/02/2020.


לשם בחירת הזוכים הוקמה ועדה ציבורית בראשותה של הגב' ג'ני ברודסקי.
סכום הפרסים השנתי עומד על 25,000$, ויחולק על פי החלטת הוועדה.

תנאי סף להגשת מועמדות:

  1. התוכנית עוסקת בנושא טיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים.  
  2. התוכנית פועלת לפחות שנה מלאה טרם הגשת המועמדות.
  3. התוכנית לא פותחה בג'וינט – אשל או פעלה במימונה.
  4. המועמדים לא זכו בפרס גליקמן בשלוש השנים האחרונות (2017 ואילך).

הקריטריונים העיקריים לבחינת התוכנית:

  1. השפעה ומענה על הצרכים של לפחות אחד מהקהלים: החולה, בני המשפחה, אנשי מקצוע / סמך מקצועי.
  2. פוטנציאל הפצה והטמעה.
  3. שיתופי פעולה בין מגזריים ו/או בין משרדיים.
  4. חדשנות ויצירת שינוי משמעותי בארגון

הגשת מועמדות לפרס
ההגשה תיעשה באמצעות מילוי טופס ההגשה המצורף להודעה זו מטה והחזרתו לרינת צפדיה בדוא"ל  rinatsf@jdc.org  עד ליום חמישי, 5 בדצמבר 2019. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרינת צפדיה בדוא"ל rinatsf@jdc.org ובטלפון 02-6557171

בקשה שתוגש בכל דרך אחרת ושלא בהתאם להנחיות אלה, לא תובא לדיון.

להורדת טופס ההגשה - לחצו כאן