כיצד על האפוטרופוס לנהוג בכספו של החסוי ובנכסיו ?

פרק י. כיצד על האפוטרופוס לנהוג בכספו של החסוי ובנכסיו?

בחוק ישנם לא מעט כללים הקובעים כיצד על האפוטרופוס לנהל את כספי החסוי ואת נכסיו. המטרה היא להבטיח כי האפוטרופוס ישים לנגד עיניו כל העת את טובתו של החסוי.

כספי החסוי-
האפוטרופוס חייב להחזיק את כספי החסוי שאינם דרושים לחסוי למחיה יומיומית, או להשקיע אותם באופן שבו ישמרו גם הכספים עצמם וגם הריבית שתצטבר בנוסף להם.

נכסי החסוי-
אם לחסוי יש נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, על האפוטרופוס לדאוג כי תירשם בפנקסים אלה הערה על מינוי אפוטרופוס. המטרה היא שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם ידע שכדי לבצע עסקה לגבי נכסים אלה עליו לפנות לאפוטרופוס.

אילו חובות דיווח קיימות לאפוטרופוס?
החוק קובע חובות דיווח רבות לאפוטרופוס בכדי לאפשר פיקוח על האופן בו הוא פועל.

נכסים וחובות-
האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים יום מיום מינויו, פירוט של כל הנכסים שיש לחסוי, כולל חובותיו.

שומה
-
בית המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי שומה של שווי נכסיו של החסוי. הכוונה היא כי עליו להגיש את פירוט הערך הכספי של הנכסים.

דו''חות ודיווח
-
האפוטרופוס חייב לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי החסוי. כמו כן מחובתו להגיש לאפוטרופוס הכללי דו''ח לפחות פעם בשנה ובגמר תפקידו, וכן למסור לו כל ידיעה שידרוש.

כיצד מכוסות הוצאותיו של האפוטרופוס?

החוק קובע כי החסוי יישא בהוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא עקב מילוי תפקידו. האפוטרופוס רשאי להחזיר לעצמו הוצאות אלה מתוך נכסיו ורכושו של החסוי. המטרה היא שלא להטיל על האפוטרופוס, שממילא תפקידיו מרובים, נטל נוסף של נשיאה בהוצאות שהוצאו מכוח תפקידו.

האם זכאי האפוטרופוס לשכר?

בית המשפט רשאי לקבוע כי יינתן לאפוטרופוס שכר אם ראה כי הדבר נדרש בנסיבות העניין. החסוי הוא זה שיישא בתשלום שכר האפוטרופוס. האפוטרופוס רשאי לקבל את שכרו מתוך נכסיו של החסוי.

לפרקים הקודמים:

פרק ב. מהו אפוטרופוס ומי הוא חוסה ?
פרק ג.  למי בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס ?
פרק ד. מה התוצאה המשפטית של מינוי אפוטרופוס ?
פרק ה. מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס ?
פרק ו. כיצד יש להגיש בקשה למינוי אפוטרטפוס ?
פרק ז. מי יכול לשמש אפוטרופוס ?
פרק ח. כיצד קובע בית המשפט מי יהיה האפוטרופוס ?
פרק ט. מהם תפקידיו וסמכויותיו של האפוטרופוס ?

 לפרקים הבאים:

פרק יא. מה לא חייב האפוטרופוס לעשות ומה עליו להימנע מלעשות ?
פרק יב. מתי מסתיים תפקידו של האפוטרופוס ?
פרק יג. מה דינו של אדם המתפקד כאפוטרופוס באופן לא רשמי ?
פרק יד. אלטרנטיבה לאפוטרופוסות: ייפוי כוח

קישור למילון מושגים

למידע נוסף ניתן לפנות לעמותת המשפט בשירות הזיקנה,
באמצעות האתר: http://www.elderlaw.org.il או בטלפון: 1-800-222213 .
או למרכז מידע רעות-אשל בטלפון : 1-700-700-204.
המידע המפורט במדור עשוי להתעדכן מעת לעת על פי שינויים בחוק ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין מוסמך. השימוש באתר נעשה באחריות המשתמשים בלבד. אשל תעשה כל מאמץ לעדכן המידע באופן שוטף. המידע המופיע בקישורים מאתר זה הם באחריות האתרים המקושרים, ואין לאשל כל אחריות על המידע המופיע באתרים אלה.
BACKUPהדפס דף

קשר לאשל: טלפון: 02-6557128 פקס: 02-5662716 מען למכתבים: גבעת ג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים, 91034
אשל-נט, הרשת למען הזקן בישראל. כל הזכויות שמורות. ליצירת קשר לחצו כאן .
שינוי גודל טקסטשינוי גודל טקסט

דף ראשי
אודות אשל
תוכניות אשל
מאגרי מידע וקטלוגים
מאגר מידע שרותים
מאגר מידע זכויות
מאגר מידע קורסים
קורסים - מידע ללומדים
ספרים ופרסומים
קטלוג סרטים
חדשות
אירועים וכנסים
קישורים
קבצים להורדה
גלריית תמונות
תנאי שימוש
מכרזים
צור קשר
עובדי אשל
Sadna  |  from Pionet Group