הזמנה להגשת הצעות לכתיבת ספרים - הזדקנות וזקנה במאה ה- 21

הזמנה להגשת הצעות לכתיבת ספרים - הזדקנות וזקנה במאה ה- 21

ג'וינט ישראל - אשל מזמין חוקרים, מרצים, סופרים, עיתונאים, סטודנטים לתארים מתקדמים ואנשי מקצוע העובדים עם זקנים להגיש הצעות להפקת ספרות מקצועית מקורית ומחדשת בתחום הזקנה המיועדת לאנשי אקדמיה, לעובדים בשטח, למטפלים, לבני משפחה ולציבור הרחב.  
יתקבלו הצעות בנושאים הבאים:

הכנה לפרישה וחינוך פיננסי

שיקום התפקוד ושימורו

תעסוקה ויזמות בגיל השלישי

                                                                        מטפלים עיקריים ובני משפחה

                                                                        תיאום טיפול בזקן ומשפחתו

                                                                        לפרטים נוספים ניתן לפנות לחני רוזה  בדוא"ל hanyr@jdc.org 
                                                                       
                                                                        להגשת ההצעות יש למלא את הטופס המופיע להלן: